Túi Zipper Số 0 ( 4 x 6 )

Kích thước : 4 x 6 x 0.004 cm

Đóng gói : 100 túi / bịch

Số lượng túi: 1900 cái/kg

Màu sắc : Trắng trong suốt